Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.