Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.