Kwalifikacja HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.