Kwalifikacja HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.