Kwalifikacja HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.