Kwalifikacja HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.