Kwalifikacja HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.