Kwalifikacja INF.06 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych