Kwalifikacja INF.10 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.