Kwalifikacja M.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
Kwalifikacja MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
Kwalifikacja MEC.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019