Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.