Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.