Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.