Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.