Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2018

Kwalifikacja M.17 – styczeń 2018