Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.