Kwalifikacja MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.