Kwalifikacja MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.