Kwalifikacja MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.