Kwalifikacja MEC.06 Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń