Kwalifikacja MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.