Kwalifikacja MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2018

Kwalifikacja M.20 – styczeń 2018