Kwalifikacja MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.