Kwalifikacja MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.