Kwalifikacja MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2018

Kwalifikacja M.20 – styczeń 2018