Kwalifikacja MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.