Kwalifikacja MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.