Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.