Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.