Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.