Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

październik 2016

Kwalifikacja M.44 – październik 2016