Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

styczeń 2017

Kwalifikacja M.44 – styczeń 2017