Kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.