Kwalifikacja MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

październik 2016

Kwalifikacja Z.4 – październik 2016