Kwalifikacja Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Kwalifikacja MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Kwalifikacja MED.04 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Rozpocznij egzamin – styczeń 2024 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014