Kwalifikacja Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
Kwalifikacja MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
Kwalifikacja MED.05 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014