Kwalifikacja E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
Kwalifikacja EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
Kwalifikacja MED.07 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017