Kwalifikacja EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
Kwalifikacja MED.07 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji