Kwalifikacja Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Kwalifikacja MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Kwalifikacja MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015