Kwalifikacja Z.2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Kwalifikacja MS.2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Kwalifikacja MED.11 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014