Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

czerwiec 2016

Kwalifikacja Z.20 – czerwiec 2016