Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.