Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.