Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.