Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

październik 2016

Kwalifikacja Z.20 – październik 2016