Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.