Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

styczeń 2017

Kwalifikacja Z.20 – styczeń 2017