Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.