Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.