Kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.