Kwalifikacja M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja MEP.01 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015